Về Mitsubishi

MHI có khả năng đã được đặt nền móng từ năm 1884

First President Yataro Iwasaki

Vào năm 1884, Yataro Iwasaki, người sáng lập của Mitsubishi, đã thuê lại doanh nghiệp nhà nước “Nhà máy đóng tàu Nagasaki” và đổi tên công ty thành “Nhà máy đóng tàu và máy móc Nagasaki”. Họ tập trung toàn bộ nhân lực cho việc xây dựng và đóng tàu.

Doanh nghiệp này sau đó được chuyển thành “Công ty THNN Đóng tàu Mitsubishi”, và thành lập với tên gọi “Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI)”. Năm 1934, họ là công ty tư nhân lớn nhất Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất tàu, máy móc hạng nặng, máy bay và xe lửa.

Kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II, một điều luật đã được đặt ra nhằm giải thể “zaibatsu” hoặc “Nhà máy đóng tàu và máy móc Nagasaki”, phá vỡ sự tập trung kinh tế mạnh mẽ của công ty. Do vậy, vào năm 1950, MHI đã chia thành ba công ty nhỏ: Công ty TNHH công nghiệp nặng phía Tây Nhật Bản, Công ty TNHH công nghiệp nặng trung tâm Nhật Bản và công ty TNHH công nghiệp nặng phía Đông Nhật Bản. Chúng sau này được hợp lại và tái sinh vào năm 1964 dưới cái tên “Công ty TNHH công nghiệp nặng Mitsubishi”

Năm 1970, bộ phận sản xuất xe hơi của MHI được tách ra riêng biệt, trở thành “Tập đoàn động cơ Mitsubishi” chuyên tập trung sản xuất và phân phối xe ô tô. Để tích hợp quản lý và chuyên môn kỹ thuật, nâng cao sự cạnh tranh trong nước, cũng như thương trường quốc tế, MHI đã có một chuyến đi dài, đầy rẫy những gian nan trắc trở.

————————————————————————————————————————————————-

The origin of MHI can be traced all the way back to 1884

First President Yataro Iwasaki
First President Yataro Iwasaki

In that year, Yataro Iwasaki – the founder of Mitsubishi, took a lease out on government-owned Nagasaki Shipyard. He named it Nagasaki Shipyard & Machinery Works, and started the shipbuilding business on a full scale.

This shipbuilding business was later turned into Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd., and then launched as Mitsubishi Heavy-Industries, Ltd. in 1934, establishing its position as the largest private firm in Japan, manufacturing ships, heavy machinery, airplanes, and railroad cars.

Following the end of World War II, a law aimed at dissolving “zaibatsu” or Nagasaki Shipyard & Machinery Works dismantling the over concentration of economic power was in effect. Thus, in 1950, MHI was divided into three entities: West Japan Heavy-Industries, Ltd., Central Japan Heavy-Industries, Ltd. and East Japan Heavy-Industries, Ltd. It was later consolidated in 1964 and reborn as Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.