Thế nào là máy phát điện Cummins đồng bộ chính hãng?

Hiện tại, Cummins là một công ty đa quốc gia được xếp hạng trên tạp chí Fortune 500, hoạt động và phục vụ khách hàng khắp toàn cầu.  Đồng thời, Cummins tiếp tục duy trì sự liên kết chặt chẽ với bang Indiana, nơi Công ty hiện đang đặt trụ sở tại đó.